Moderne teknologi gjør det mulig å erstatte manglende tenner og gjenopprette et naturlig smil og bittfunksjon. For de fleste vil tap av tenner ha en negativ konsekvens for dagliglivet og selvfølelsen. Men nesten alle tapte tenner kan erstattes med et tannimplantat.

 • Hva er implantater?

  Dersom du mangler en eller flere tenner, kan tannlegen erstatte disse ved å kirurgisk plassere kunstige røtter i titan ned i kjevebenet. Benet vil etterhvert vokse sammen med implantatet, og prosedyren kan utføres i både over- og underkjeve. Disse kunstige røttene kan brukes som fundament for kroner og broer i porselen. Titanrøttene kan også brukes som feste til proteser som er løse, slik at protesen «klipses» fast.
 • Når brukes implantater?

  Implantater er aktuelt når en eller flere tenner mangler. Uansett årsak til ditt tanntap anbefaler vi deg å bestille time for en uforpliktende konsultasjon. Tannlegen vil da gi deg et optimalt behandlingsforslag og informasjon vedrørende stønadsordninger fra HELFO (folketrygden). Implantater kan brukes til å erstatte alt fra en enkelt tann til å erstatte alle tennene i munnen.
 • Hvem kan få implantater?

  Alle som har nok tykkelse på kjevebeinet til å tåle tannimplantat, kan få det. Tannlegen vil ta oversiktsrøntgen og 3D-røntgen. Bildene vil vise tenner, ben, munnhule og kjeveledd, og brukes til å utrede om implantat kan settes inn. Høy alder har ingen direkte betydning for om du kan eller ikke kan få implantater, men tannlegen vil vurdere hvert enkelt tilfelle og komme med anbefalinger ut fra din tilstand.

 • Er det trygt å få satt inn implantater?

  Implantatbehandling er omfattende og krever erfaring og kompetanse for at det skal være trygt for pasienten. Vi bruker utelukkende anerkjente implantatsystemer med lang klinisk dokumentasjon, og hvor dette er rapportert med tilfredsstillende resultater i vitenskapelige studier.

  Det er viktig å være klar over at implantater kommer i flere utførelser og kvaliteter, og at ikke alle, spesielt i utlandet, forholder seg til anerkjente og godkjente systemer. Konsekvensen kan være at man ikke har mulighet til å få reparert ting hjemme i Norge dersom det oppstår problemer etter en implantatbehandling utført i utlandet. Det er også svært viktig å forholde seg til oppfølgingsopplegget som tannlegen/ spesialisten foreskriver.

 • Hva er fordelen med å bruke implantat?

  Innsetting av implantater gjøres som hovedregel uten at friske tenner røres i motsetning til f.eks. bro, der man må bearbeide tennene ved siden av den som skal erstattes for å få feste. I tillegg er implantat en varig løsning uten løse deler eller justeringer i etterkant. Det sitter stabilt fast i kjevebenet, og vil faktisk også forhindre fremtidig svinn av dette benet. Dette fordi kjevebenet vil minske dersom man ikke belaster det gjennom presset av en tann.

 • Informasjon etter endt implantatbehandling

  Ingenting man erstatter tenner med kan gi 100% vellykket prognose. Likevel kan man si at implantatbehandling i dag, etter godkjente metoder, gir et veldig bra langsiktig resultat både estetisk og funksjonelt. Det er mulig å beholde implantatene livet ut.

  Ved alle inngrep er det en mulighet for at det kan oppstå komplikasjoner. Derfor er du som pasient etter endt implantatbehandling avhengig av tett oppfølging/ kontroll resten av livet hos tannlege eller tannpleier for å unngå og hindre at komplikasjoner skal oppstå. Vi anbefaler kontroller ca. hver 3–4 mnd. Dette for å oppdage betennelser/ komplikasjoner tidlig slik at en kan sette inn tiltak for å begrense skadene. Går det for lang tid før man oppdager skadene hender det at implantatetene kan gå tapt.

  Det er flere faktorer som kan redusere prognosen for vellykket implantatbehandlig og som kan føre til tap av implantatet/ene.

  Disse kan være:

  • Dårlig hygiene/renhold
  • Periodontitt (tannkjøttsykdom)
  • Røyking
  • Hygiene

  Det viktigste du som pasient kan gjøre er å være nøye med hygiene/ renholdsrutinene dine. På samme måte som egne tenner kan det oppstå betennelser rundt imlantater som kan føre til at de løsner hvis de ikke blir stelt regelmessig. Vi anbefaler grundig børsting av tennene 2x daglig samt bruk av implantattråder eller små koster som gjør det rent helt nede ved tannkjøttskanten og rundt implantatskruen. Dine daglige hygiene/ renholdsrutiner hjemme i tillegg til profesjonell rengjøring på tannklinikken øker levetiden på implantatene dine.

  Periodontitt (tannkjøttsykdom)
  Det er samme sjanse for å få betennelse med festetap rundt et implantat (peri-implantitt) som rundt egne tenner. Blir denne betennelsene stående ubehandlet er sjansen stor for at implantatet tapes. Pasienter som tidligere har hatt eller har periodontitt har en noe dårligere prognose for «overlevelse» av implantatet enn pasienter uten periodontitt.

  Røyking
  Pasienter som røyker har også en redusert prognose for et vellykket resultat. Vi anbefaler å kutte ned på antall røyk daglig og aller helst slutte helt.

  Røyking påvirker tilhelingsprosessene og gir dårligere sirkulasjon i beinvev og tannkjøtt.

  Vi oppfordrer alle våre pasienter som skal utføre implantatbehandling til å slutte å røyke.

 • Økonomiske støtteordninger

  Pasienter som har mistet tenner på grunn av for eksempel tannkjøttsykdom eller ulykke, har krav på trygderefusjon ved tannbehandling. Privattannlegene AS er godkjent av HELFO (folketrygden) for å utføre implantatbehandling på pasienter som er berettiget til økonomisk støtte fra HELFO.

  Privattannlegene AS har direkteoppgjør med HELFO, noe som betyr at du som pasient slipper å forskuttere folketrygdens andel. Du gjør altså kun opp for egenandelen og slipper derfor store økonomiske utlegg.