• Hva mener vi med alminnelig tannbehandling?

   

  I begrepet alminnelig tannbehandling legger vi alle typer vanlig tannbehandling, forebyggende og behandlende. Herunder:

  • Fyllingsterapi
  • Kroner, broer og onlay
  • Avtagbare proteser
  • Kombinasjonsarbeider (avtagbare proteser i kombinasjon med broer)
  • Estetisk tannbehandling
  • Bleking
  • Tanntrekking
  • Behandling av tannkjøttssykdommer
  • Rotfyllinger
 • Hvem kan få utført slik behandling?

   

  Våre pasienter består i hovedsak av voksne personer over 21 år som er ferdig hos «skoletannlegen».
  De som har rettigheter i den offentlige tannhelsetjenesten og som likevel ønsker å få behandling hos oss, må betale hele behandlingen selv. Alle voksne pasienter over 21 år velger selv fritt hvilken tannlege de vil gå til.
  Pasienter som er henvist til oss for en spesifikk behandling vil kun få utført akkurat det de er henvist for. Deretter må de fortsette hos sin faste tannlege.
 • Økonomiske betingelser

   

  Prisene på behandlinger finner du lett tilgjengelig under prislisten.
  Normal prosedyre er at hver behandlingstime gjøres opp rett etter at den er gjennomført. Faktura kan medsendes i spesielle, forhåndsavtalte tilfeller.
  Har du rettigheter i den offentlige tannhelsetjenesten, men ønsker likevel å få behandling hos oss, må du betale hele beløpet selv.
  Har du rett til behandling med dekning fra HELFO, eller er på annen måte fradragsberettiget, har vi et system som ivaretar dette slik at du får det du har rettmessig krav på.