Ser du etter en tannlege du kan være trygg på? Velkommen til en riktig og god behandling for dine behov hos Privattannlegene i Fredrikstad!

God oral helse har ikke bare betydning for et velfungerende tannsett og pent smil, men også for den generelle allmenne helsetilstanden. Det er nær relasjon mellom utvikling av sykdomstilstander i munn og kjeve, og påfølgende sykdomstilstander andre steder i kroppen. Derfor er våre behandlere svært opptatt av å forebygge sykdomsutvikling i munnhulen og legger stor vekt på den forebyggende behandlingen. Denne behandling tilpasses den enkelte, bygger på dine behov, og har til hensikt å bevare din orale helse i et livslangt løp.

Allmenn behandling

I dette inngår også den forebyggende behandling som i mange tilfeller utføres av tannpleier. Forøvrig tilbyr klinikken all form for allmen behandling og utføres av tannleger med en lang praksistid.

Eksempler på allmenn behandling er:

  • Caries behandling
  • Behandling av tannkjøttssykdom
  • Krone og bro behandling
  • Kirurgisk behandling
  • Estetisk tannbehandling
  • Traume behandling
  • Smerteutredning

m.m.

Behandling med digitale verktøy

Vi har fulgt fagets tilvekst av digitale verktøy og behandlingsformer tett de siste 20 år, og har tatt disse i bruk etter nødvendig etterutdanning i inn- og utland. Derfor kan vi idag tilby flere former for undersøkelser og behandlinger utført ved hjelp av dagens digitale teknologi.

På bakgrunn av mange års erfaring og et betydelig antall behandlinger kan vi med stor trygghet angi at benyttelsen av digitale verktøy i behandlinger gir forutsigbarhet for behandler og pasient, og en vesentlig forbedret prognose.

Digitale verktøy brukes av oss i blant annet Cerec behandling, Implantat behandling og CBCT undersøkelser.

Har du spørsmål om de ulike behandlingene kan du gjerne ta kontakt med oss her hos Privattannlegene Tore Karlsen AS – du når oss på telefon 69 31 25 27 eller epost resepsjon@privattannlegene.no.